ข้อมูลโรงเรียน บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่ ขค

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://kurekare.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านขัวแคร่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านขัวแคร่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 7 18 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 9 10 19 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 7 5 12 1
ป.6 9 6 15 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 6 7 13 1
อ.3 8 4 12 1
รวม 73 61 134 9
โรงเรียนบ้านขัวแคร่


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านขัวแคร่. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon