สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 7 19 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 9 10 19 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 7 5 12 1
ป.6 9 6 15 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 6 7 13 1
อ.3 8 4 12 1
รวม 74 61 135 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 7 18 นางสาวณพคุณ ม่วงสุขำ นางสาวณพคุณ ม่วงสุขำ
ป.2/1 11 9 20
ป.3/1 9 10 19
ป.4/1 7 8 15
ป.5/1 7 5 12
ป.6/1 9 6 15
อ.1/1 6 5 11
อ.2/1 6 7 13
อ.3/1 8 4 12
รวม 74 61 135  
โรงเรียนบ้านขัวแคร่


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านขัวแคร่. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon